Välkommen till Frostadata

Frosta Data AB grundades 1988. Vi har genom åren arbetat med allt från försäljning av datorprodukter, service och mjukvaruutveckling.
De senaste 5 åren har en väldigt stor del av vår verksamhet varit inriktad på mjukvaruutveckling för användning inom sjöfarten och vi har arbetat i huvudsak under namnet Omborddata.

I slutet av november 2010 stängde vi vårt Höör-kontor och flyttade till nya lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö. Från och med årsskiftet 2010/2011 finns all vår verksamhet samlad i Omborddata AB.

Ni når oss på 040-60 717 60, besök också gärna: www.omborddata.se